Sommaruppdatering

Vi i styrelsen hoppas att du haft en bra sommar och vill härmed delge dig en uppdatering kring aktuella händelser i vår bostadsrättsförening. Klicka här för att hämta hem det informationsbrev som delades ut till alla våra medlemmar.