Snabb lathund över kontaktuppgifter

Vem: Storholmen Förvaltning
Vad: Föreningens tekniska förvaltare som ansvarar för drift- och fastighetsskötsel. Det är till Storholmen du som medlem hör av dig om du vill göra exempelvis en felanmälan.
När: Vardagar mellan kl. 07.00 - 21.00
Kontaktuppgifter: www.storholmendirekt.se, info@storholmen.se, 0771 - 786 746

Vem: BK Fastighetsservice
Vad: Föreningens tekniska förvaltare under ”jour-timmar” då Storholmen Förvaltning håller stängt.
När: Kontaktas vid akut allvarliga ärenden i de fall Storholmen har stängt. Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.
Kontaktuppgifter: 08 - 714 82 10

Vem: Visma Services
Vad: Föreningens ekonomiska förvaltare. Kontaktas vid frågor som rör ev. frågor kring medlemsavgifter, saknade avier osv.
När: Vardagar mellan 08.00 - 17.00
Kontaktuppgifter: www.visma.se, 018 - 57 22 50, info@visma.se

Vem: Styrelsen för Knoppen 20
Vad: Föreningens styrelse, kontaktas vid exempelvis vid förfrågan kring ombyggnationer eller för vidare information av allmänkaraktär.
När: Vid behov.
Kontaktuppgifter: styrelsen@knoppen20.se