Styrelsen för Knoppen 20 är en sammansatt grupp av minst fem och högst sju personer och består för närvarande av;

Erik Sjöqvist
Patrick Bailey
Göran Ström
Lars-Åke Frantzén
Sofia Almlöf
Axel Klingenstein

Tillsammans nås vi på styrelsen@knoppen20.se